Y TÎM

Varerijs Scipanovs
Varerijs Scipanovs
Prif Hyfforddwr
Valerijs yw hyfforddwr proffesiynol Clwb Ffensio Wrecsam. Yn hyfforddi ym mhob un o’r tri arf mae Valerijs yn cymryd gwersi unigol â ffenswyr iau ac hŷn. Mae ganddo dros 45 o flynyddoedd o ffensio gyda thros 30 o flynyddoedd hyfforddi ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol. Mae’n cynnig ysgogiad a thechneg i bob oedran o 7 i 77.
Amanda Roberts
Amanda Roberts
Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru, Cadeirydd
Yn ogystal â gweithio fel Cadeirydd presennol y Clwb mae Amanda yn cynnig hyfforddiant cryfder a chyflyru i ffenswyr hŷn bob nos Wener. Mae Amanda yn dod â llwyth o arbenigedd a phrofiad fel rheolwr ffitrwydd Freedom Leisure i’r Clwb. Ers dechrau sesiynau mae gwelliant yn gallu y ffenswyr sy’n mynychu ei sesiynau yn amlwg. Er yn galed mae’r sesiynau hyn bob tro yn hwyl diolch i’w meddwl chwim a’i gwen hollbresennol.
Mike Evans Jones
Mike Evans Jones
Hyfforddwr Iau / Sabr
Cyn Is-Gapten tîm cyntaf Clwb Ffensio Prifysgol Durham, mae Mike yn ased mawr i’r Clwb. Mae Mike yn cynnig rhaglenni hyfforddi i athletwyr iau ac hŷn. Mae hwn yn cynnwys adnabod pwyntiau gweithredu a chynllunio llwybrau dysgu addas i ddatblygu sgiliau a medrau. Cyn hynny roedd Mike yn darparu hyfforddiant i gyrff eraill megis Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam, Ysgol Moreton Hall a Phrifysgol Glyndŵr.

Cysylltwch â Ni

amanda@wrexhamfencingclub.org
Cadeirydd / Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru
 
 
mike@wrexhamfencingclub.org
Hyfforddwr Iau a Sabr
 
 
 
andrew@wrexhamfencingclub.org
Pennaeth Materion Cymreig