Wrecsam LPJS 2017

 

Canlyniadau Caer NWJS 2017

 

medalists.jpg

 

Daeth 4 o ffenswyr o Glwb Ffensio Wrecsam i Gaer ddydd Sadwrn 24 o Fehefin i gystadlu mewn rownd Caer o Gyfres Iau y Gogledd Orllewin. Roedd yn braf gweld ffenswyr iau Wrecsam datblygu eu sgiliau cystadlu. Yn rhyfeddol daeth y clwb i ffwrdd gyda thair medal o’r bedwar o ffenswyr, a all wedi bod yn bedair oni bai bod dau o’n ffenswyr wedi wynebu ei gilydd i fynd trwyddi i’r rownd gyn derfynol.

Ffoel i Ferched o dan 11

U11 GF.jpg

Ar ôl rowndiau’r pyllau roedd Lilly yn y safle olaf, ond, yn dilyn ei siom ar hynny daeth yn fyw ar gyfer y DU. Ar ôl tipyn o ffensio gwefreiddiol cafodd canlyniad rownd gyn derfynol gwych. Yn y rownd derfynol parhaodd â’i pherfformiad gyda’r sgoriau byth mwy nag un pwnt o wahaniaeth. Ar yr egwyl roedd yn 8-7 i Lilly ond dangosodd Jolene ei phrofiad hirach yn dod yn ôl i ennill 10-8, gyda Lilly yn ennill y fedal arian haeddiannol. Llongyfarchiadau Lilly, rydych chi’n gwella bob dydd.

 

Ffoel i Fechgyn dan 11

u11 bf.jpg

Daeth Farris i’r gystadleuaeth gyda chynllun - i symud ymlaen yn gyflym iawn. Ar y cyfan roedd hwn yn effeithiol, ond bydd rhaid i Farris weithio ar symud yn ôl i lawr y lôn heb adael targed hawdd i’w wrthwynebydd. Da iawn Farris, medal efydd y tro hwn, dal ati.

Ffoel i Fechgyn o dan 13

U13 Boys.jpg

Roedd cystadleuaeth ffoel i fechgyn o dan 13 yn ffyrnig gyda mwy o gystadleuwyr nag unrhyw arf arall. Roedd gan Wrecsam ddau o ffenswyr yn y gr┼Áp hwn, y ddau yn gymharol newydd i’r gamp.

Yn anffodus, fel sy’n digwydd yn aml, ar ddiwedd rownd y pyllau roedd Ibrahim ac Osian ar yr un ochr o’r DU. Yn y diwedd wynebodd y ddau ei gilydd yn rownd yr wyth olaf. Y tro hwn curodd Ibrahim Osian a symudodd yn ei flaen i’r rownd gyn derfynol. Gorffennodd Ibrahim y gystadleuaeth yn gyfartal drydydd gydag Osian yn seithfed.

Da iawn hogia. Daliwch ati a gobeithio fe ddaw rhagor o wobrau’r tro nesaf.