Canlyniadau Agored Lerpwl a NWJS 2017

  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide
  • slide

 

Danfonodd Clwb Ffensio Wrecsam garfan o 12 o ffenswyr i Lerpwl dros benwythnos 20 fed a 21ain o Fai i gystadlu yng nghystadleuaeth ffensio agored Lerpwl a rownd yng nghyfres Iau y Gogledd Gorllewin. Roedd hi’n  wych gweld cymaint o gynrychiolwyr o Wrecsam, gyda sawl un yn cystadlu am y tro cyntaf. Ar ben y cyfan llwyddodd y clwb i adael gyda nifer o fedalau.

 

Cystadleuaeth Agored Lerpwl

 

Ffoel i Ferched

Gwnaeth Eleanor Regnart-Butler yn dda iawn yn rowndiau pyliau, wrth iddi golli dim ond 2 ornest, a’r rheiny o drwch flewyn 5-4. Aeth yn syth ymlaen i rownd yr wyth olaf. Enillodd yn hawdd i gael lle yn y rownd gyn-derfynol, ond yn colli mewn ornest agos iawn i adael efo medal efydd. 

Roedd Christine Jones yn cystadlu am y tro cyntaf a wnaeth yn hynod o dda i ennill ei gornest dileu uniongyrchol y 16 olaf yn erbyn unigolyn a’i churodd yn y pyliau, cyn golli yn rownd yr wyth olaf i’r ffensiwr a aeth ymlaen i ennill y cystadleuaeth.

 

Sabr i Ddynion

Roedd Max Brindle yn cystadlu yn y Sabr i ddynion yn erbyn cystadleuaeth hynod o gryf a phrofiadol. Ar ôl rowndiau’r pŵl roedd Max yn y 26ain safle ac am gystadlu yn erbyn y ddeuddegfed detholyn. Er gwaethaf sgorio’n dda wrth iddo symud ymlaen, fe gollodd o 12-15 i orffen yn y 21ain safle.

 

Sabr i Ferched

Cystadlodd Steph Phennah, a ddaeth yn ail ym Mhencampwriaeth Ieuenctid Prydain, yng nghystadleuaeth y Sabr i Ferched. Llwyddodd i ennill pob un o’i gornestau pŵl heblaw am un, gyda’r canlyniad y roedd y brif ddetholyn ar gyfer y rownd dileu uniongyrchol. Ar ôl ennill ei gornestau yn rownd yr wyth olaf a’r rownd gyn-derfynol, wynebodd y ferch a’i churodd yn y rowndiau pŵl. Ar ôl dechrau’n dda fe lwyddodd ei wrthwynebydd i dod yn gyfartal cyn i Steph ddod o hyd i’r nerth ar gyfer yr ergydion olaf i sicrhau’r fedal aur o 15-10.

 

Épée i Ddynion

Cystadlodd Owen Edwards yn yr Épée i Ddynion ar y dydd Sul, pob tro yn gystadleuaeth galed. Cafodd pŵl cryf i ddechrau, yn colli dim ond dwy waith o 4-5. Roedd ei ail bŵl yn anoddach ond ar ôl i’w gwblhau y roedd yn sefyll yn y 12fed safle. Llwyddodd i guro ei wrthwynebydd 15-14 yn ei ornest gyntaf yn rownd y dileu uniongyrchol, cyn iddo golli yn y 16 olaf i orffen yn y 13 safle.

 

Cyfres Iau Gogledd Gorllewin Lerpwl

Roedd y clwb yn falch o ddanfon grŵp o ffenswyr iau, pob un ohonynt yn ffensio yn eu cystadleuaeth gyntaf neu eu hail. Mae cymryd rhan yn eich cystadlaethau cyntaf pob tro yn brofiad dirdynnol a chyfle i ddysgu’n gyflym er daeth bob un o ffenswyr Wrecsam i’w camre a ffensiodd pawb yn dda iawn. Llwyddom hyd yn oed i ennill sawl medal.

Yasmin Rami – Aur Ffoel i Ferched o dan 15

Rosie Townson – Efydd Ffoel i Ferched o dan 13

Ibrahim Rami – 8 uchaf Ffoel i Fechgyn o dan 13

Osian Parry - 8 uchaf Ffoel i Fechgyn o dan 13

Kristian ZahRadny – Efydd Ffoel i Fechgyn o dan 11

Faris Rami – 5ed Ffoel i Fechgyn o dan 11

Lilly Mae Brindle – 5ed Ffoel i Ferched o dan 11