Pencampwriaeth Prydain 2017

 

Aeth Owen i lawr i Docklands ar gyfer Pencampwriaeth Épée Hŷn lle roedd o’n hynod o lwyddiannus yn gorffen yn y 16 uchaf. Ar ôl rhediad cyson daeth Owen yn erbyn Ben Schneider, sy’n rhif 17 yn nhablau Ffenswyr Hŷn Prydain. Ar ôl dechrau’n wael daeth Owen yn ôl yn gryf. Yn anffodus gadawodd gormod i’w wneud, yn colli’r ornest, ond yn llwyddo i ennill y sgôr parchus o 12:15.

Llongyfarchiadau i George Morris, cyn ffensiwr Wrecsam, sydd bellach yn ffensio efo Stockport Swords.

 

ME.PNG