Pencampwriaeth Ieuenctid Prydain 2017

stefn.jpg

 

Gosododd Steph y safon ar ddiwrnod cyntaf y gystadleuaeth.

Ar ôl dechrau da ym mhyliau Sabr i ferched o dan 16, brwydrodd Steph trwy rowndiau cynnar y DU.

Trechodd ei chyd-chwaraewr o Gymru Erin Corcorran o dîm Russell Swords 15:5 yn rownd yr wyth olaf, cyn wynebu Hannah O’Reilly o MX Fencing yn y rownd gyn-derfynol, a’i threchu 15:14 mewn gem agos iawn. Fel mae’r llun yn ei ddangos roedd Steph a’i chefnogwyr yn hapus dros ben gyda’r canlyniad.  

 

 

Steph semi.jpg

 

Ei gwrthwynebydd yn y rownd derfynol oedd Ellen Robbins Wilkinson o Marshall Fencing. Unwaith eto roedd hi’n gystadleuaeth agos iawn gydag Ellen yn curo Steph o drwch flewyn 15:14. Ar ddiwedd y dydd roedd hi’n berfformiad penigamp a dechrau da i’r gystadleuaeth.

Roedd Jack ac Eleanor yn ffensio hefyd ar y diwrnod cyntaf. Perfformiodd Eleanor yn dda yn gorffen yn negfed safle yng nghystadleuaeth Ffoel i ferched o dan 18, ar ôl colli i enillydd y Fedal Efydd yn ail rownd y DU.

Gorffennodd Jack yn y 19eg safle yng nghystadleuaeth Ffoel i Fechgyn o dan 18 ar ôl colli yn ail rownd y DU.

Heb gystadleuwyr o Wrecsam ar ail ddiwrnod y gystadleuaeth roedd y cyfan yn dibynnu ar Max yn ei flwyddyn cyntaf mewn cystadlaethau o dan 16 ar ddiwrnod 3. Roedd Max mewn pŵl anodd a ni chafodd dechrau da yn gorffen y pyliau yn safle 34. Yn y DU dechreuodd yn dda, yn curo ffensiwr arall o Gymru Samual Westwell o Russell Swords 15:12. Wynebodd Archie Watt o Shakespeare Swords yn ei ail gem yn y DU. Aeth ergydion cyntaf i bob un, cyn i Archie ddechrau dod iddi, yn ennill 15:3. Cysur bach i Max oedd y ffaith bod aeth Archie ymlaen i ennill y Fedal Aur.

I orffen dylid cydnabod Owen a dreuliodd y tri diwrnod yn cynrychioli Clwb Ffensio Wrecsam yn dyfarnu.

Llongyfarchiadau i’n ffenswyr i gyd a gyrhaeddodd Pencampwriaeth Ffensio Prydain 2017, gan gynnwys Luke nad oedd yn gallu cymryd ei le yn Sheffield.