Merch Aur

Steph oedd yr unig ffensiwr i gynrychioli Wrecsam yng nghystadleuaeth Agored Caerlŷr 2017.

Ar ôl pŵl caled roedd Steph yn y trydydd safle. Aeth ymlaen trwy gyfres o ornestau DU agos cyn ennill ei rowndiau wyth olaf a chyn-derfynol 15:8.

Yn y rownd derfynol fe wynebodd Steph Chloe Hooper o Glwb Ffensio Royal Hollaway. Roedd hon yn ornest agos dros ben, gyda Steph yn llwyddo yn y pen draw i ennill o 15:12.

Da iawn Steph. Canlyniad gwych.