Agored Wrecsam 2017

 

Bydd Agored Wrecsam ar gyfer ffenswyr hŷn (13 a throsodd erbyn 1 Ionawr 2017) a ffenswyr dros 40 oed ymhob un o’r 6 arf:

Cofrestru:

Dydd Sadwrn 10 Mehefin:

Épée Dynion 09:00

Épée Merched 09:00

 

Dydd Sul 11 Mehefin:
Ffoel Dynion 09:30

Ffoel Merched 09:30

Sabr Dynion 11:30

Sabr Merched 11:30

 

Ffurf

Ymdrechwn i gynnal dau rownd o byliau cyn gynnal (DE) heb y rhai na enillodd trwyddo yn y pyliau, er cadwn yr haul i newid y fformat yn sgil nifer o gystadleuwyr neu’r amgylchiadau ar y diwrnod. Rhaid bod yn aelod llawn o BFA am resymau yswiriant ac y bydden ni’n gwirio eich aelodaeth.

 

Mynediad

Mae neuadd chwaraeon yr ysgol i gyd ar yr un lefel. Ceir mynediad i gadeiriau olwyn ar gyfer gwylwyr. Ni fydd yr ysgol ar agor cyn 08.00.

 

Parcio

Mae gan yr ysgol faes parcio mawr wrth ymyl y neuadd chwaraeon. Dylech chi gyrraedd, parcio a dod i mewn trwy’r prif fynedfa.

 

Bwyd a Diod

Bydd te, coffi a dŵr mewn poteli ar gael, yn ogystal â brechdanau bacwn, brechdanau crasu, creision, bisgedi a chacennau.

Croeso i chi dod â’ch bwyd a diod eich hunain, ond a wnewch chi glanhau’r lle wrth ichi adael a pheidiwch â gadael poteli gwag ar y llawr yn arbennig yn y neuadd chwaraeon.

 

Ymwadiad

Nid yw Clwb Cleddyfa Wrecsam yn gyfrifol am unrhyw ddamwain, colled, niwed neu anaf a ddioddefir yn ystod y cystadleuaeth.

 

Cysylltiadau

Amanda Roberts, Cadeirydd CCW  E-bost: amanda@wrexhamfencingclub.org

 

Valerijs Shchipanovs, Prif Hyfforddwr CCW  E-bost: valeriys@wrexhamfencingclub.org

 

Ceisiadau trwy https://www.eventbrite.com/o/132559153