GWYBODAETH AM Y CLWB

Cyfansoddiad

Cyfansoddiad Clwb Wrecsam

 

 

 

Diogelu ac Ymddygiad

Mae Clwb Ffensio Wrecsam yn dilyn polisïau diogelu a chodau ymddygiad a osodir gan Gymdeithas Ffensio Prydain (BFA). Gwelir copïau isod (yn Saesneg yn unig)

 

Ffurflen Aelodaeth

Ffurflen aelodaeth ar-lein i’w gwblhau cyn sesiwn cyntaf yn y Clwb.


Links

Links to the national and regional governing bodies, fencing kit retailers, youtube channels, social media and all things fencing.

Rheolau a Rheoliadau

I’r rhai ohonoch chi sydd am astudio rheolau ffensio darperir llyfrau rheoli isod. Rhennir i bum rhan yn delio â rhedeg cystadlaethau a rheolau technegol. Yn ogystal darperir canllawiau gwisg y rhaid cydymffurfio â nhw.

Diweddarir y dogfennau hyn wrth inni ddod yn ymwybodol o newidiadau ond awgrymwn eich bod chi’n ymweld â gwefan British Fencing i weld os oes fersiwn ddiweddarach.