Croeso i’n Clwb

Sefydlwyd Clwb Ffensio Wrecsam yn 1992. Rydyn ni’n ymrwymo i ffensio ac hyfforddi o’r safon uchaf. Mae gan y Clwb awyrgylch cymdeithasol gwych ac mae’r cymysgedd rhwng ffenswyr proffesiynol a chymdeithasol wedi’i profi i fod y rheswm pam mae’r Clwb wedi tyfi cymaint dros y blynyddoedd.

 

Nod Clwb Ffensio Wrecsam yw i ddod â phobl o bob cwr o’n cymuned i mewn i ffensio, boed yn wryw neu fenyw, hen neu ifanc. Mae gennom ni ystod o ffenswyr yn ymestyn o ffenswyr rhyngwladol i ddechreuwyr pur ac ar lefalau hen, canolradd ac iau.

 

Mae gan Wrecsam hanes da iawn am gynhyrchu ffenswyr clwb a chystadleuaeth. Croesawir bawb – boed yn un o’r goreuon, ffensiwr cymdeithasol neu brofiadol, yn dychwelyd neu yn newydd i ffensio